Política de privacitat

A través de la present política de privacitat EMOSA PLASTICS S.A. vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.emosa.es sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

EMOSA PLASTICS S.A., de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

Raó social: EMOSA PLASTICS S.A.
NIF: A58986969
Domicili social: C/Antoni Gaudí (Pol. Industrial Camí del Mig), 3 – Nave 8, 08349, Cabrera de Mar, Barcelona
Telèfon: +34 937500504
Correu Electrònic: emosa@emosa.es

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol•licituds i/o consultes realitzades, mitjançant el formulari de contacte corresponent.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i EMOSA PLASTICS S.A. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la sol•licitud.

2. En el supòsit que desitgi provar la cinta i rebre informació sobre el producte, es tractaran les seves dades per enviar-li una mostra de la cinta i informació relativa al producte.

3. Mantenir informats als Usuaris de productes i/o serveis d’ EMOSA PLASTICS S.A, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, així com per gestionar l’enviament de comunicacions comercails, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació: EMOSA PLASTICS, SA només procedirà a l’tractament de dades personals perquè es dóna, al menys, una de les següents circumstàncies:

1. En el supòsit de gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre elles, la resposta a sol·licituds i / o consultes realitzades, mitjançant el formulari de contacte corresponent, el tractament quedarà legitimat pel consentiment de l’interessat . En tot cas, si l’usuari és client D’EMOSA PLASTICS, SA, podrà tractar les dades per a l’execució de les obligacions contractuals.

2. En el supòsit que voleu provar la cinta mitjançant el formulari “Mostra GRATUÏTA” i rebre informació sobre el producte, es tracten les seves dades per enviar-li la mostra de la cinta i informació relativa a aquest producte, el tractament quedarà legitimat pel consentiment de l’interessat.

3. En el supòsit d’informar els usuaris sobre productes i / o serveis de EMOSA PLASTICS, SA, el tractament quedarà legitimat pel consentiment de la persona interessada.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades:

1. En el supòsit de gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre elles, la resposta a sol·licituds i / o consultes realitzades, mitjançant el formulari de contacte corresponent seves dades podran ser comunicades a proveïdors o col·laboradors d’EMOSA PLASTICS, SA únicament amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud i / o consulta.

2. En el cas que l’Usuari vulgui provar la cinta, les seves dades podran ser comunicades a empreses de transport perquè li arribi la seva mostra o a proveïdors o col·laboradors d’EMOSA PLASTICS, SA, únicament amb el propòsit de satisfer les finalitats indicades.

Transferències internacionals de dades: En el cas que l’Usuari vulgui provar la cinta i aquest es trobi en un país fora de l’Espai Econòmic Europeu, és probable que hagi de realitzar-se una Transferència Internacional de Dades

Drets que assisteixen a l’Interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C/Antoni Gaudí (Pol. Industrial Camí del Mig), 3 – Nave 8, 08349, Cabrera de Mar, Barcelona, o correu electrònic a emosa@emosa.es.

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a emosa@emosa.es.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que EMOSA PLASTICS, S.A.no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, EMOSA PLASTICS, S.A.quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l’Usuari facilita a EMOSA PLASTICS, S.A. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

EMOSA PLASTICS, S.A. informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

EMOSA PLASTICS, S.A. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.